Advertisement

Gwasanaethau Diwrnod y Cadoediad ar draws Cymru

Mae gorymdeithiau a gwasanaethau gosod torchau wedi cael eu cynnal ar draws Cymru i nodi Diwrnod y Cadoediad.

Mae dau funud o dawelwch am 11:00 bob blwyddyn ar 11 Tachwedd i nodi diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf.

Bydd defodau tebyg yn cael eu cynnal ddydd Sul - Sul y Cofio - gan gynnwys Gwasanaeth Coffa Cenedlaethol Cymru yng Nghofeb Ryfel Genedlaethol Cymru ym Mharc Cathays, Caerdydd.

Mae nifer o adeiladau cyhoeddus yn cael eu goleuo'n goch dros y penwythnos er teyrnged i'r rhai a fu farw neu a gafodd eu hanafu mewn rhyfeloedd ar draws y byd.

Gwasanaeth Dydd y Cadoediad yng nghanolfan Blind Veterans Llandudno
Gwasanaeth Dydd y Cadoediad yng nghanolfan Blind Veterans Llandudno

Ymhlith y llefydd a noddodd Diwrnod y Cadoediad ddydd Sadwrn roedd Pen-y-bont ar Ogwr, Abertawe, Caerfyrddin, Conwy, Dinbych a'r Rhyl.

Cafodd seiren ymosodiad awyr ei seinio cyn dechrau'r ddau funud o dawelwch yng nghanol dinas Wrecsam ac fe gafodd digwyddiad yn Y Drenewydd ei ffrydio ar-lein.

Ym Mangor roedd yna wasanaeth wrth gofeb ryfel y ddinas, ond fe fydd gorymdaith yn cael ei chynnal ddydd Sul rhwng y gofeb a'r gadeirlan.

Ym Mhort Talbot fe wnaeth cannoedd o weithwyr dur, yn eu dillad gwaith, gynnal dau funud o dawelwch cyn gorymdeithio trwy'r dref fel rhan o'r ymdrech i geisio sicrhau dyfodol miloedd o swyddi yn safle Tata.